Kirkon lähetysjärjestö since 2022

ELYn ja seurakuntien yhteistyö

Kirkon lähetysjärjestö vuodesta 2022.

Elyn toiminta perustuu yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Elyn jäsenet ja muut työn ystävät ovat kukin oman kotiseurakuntansa jäseniä ja kannustamme järjestönä heitä antamaan oman panoksensa seurakunnan työhön. Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestämme kirkkopyhiä, alueellisia ja paikallisia juhlia, raamattuluentoja ja seuroja. Olemme mukana kirkkomme lähetystyössä erityisesti lähialueillamme, Venäjällä ja Virossa ja kyselemme, olisiko Euroopassa edelleen tarvetta, missä muualla voisimme palvella? Lisäksi tuemme koulutustyötä Kongossa ja Sambiassa. Näissä kohteissa tarvitaan erityisesti opetusta ja koulutusta, olisiko seurakunnassanne nuoria aikuisia, jotka olisivat kiinnostuneita ”kummilapsesta” Afrikassa, jota voisi netin välityksellä opettaa ja tukea esimerkiksi ATK-taitojen kartuttamiseksi?

Haluamme ajatella, että lähetystyö ei ole vain Elyn työtä vaan yhdessä toteutettavaa lähetyskäskyn noudattamista. Ely toimii yhtenä kanavana seurakunnan toteuttaman lähetystyön mahdollistamiseksi. Me palvelemme, mahdollistamme ja menemme. Tähän työyhteyteen ja osallisuuteen kutsumme uusia seurakuntia mukaan tarjoamalla nimikkosopimuksia ja muita tukemisen muotoja. Nimikkolähettejä on tällä hetkellä 4 ja lisäksi tuemme 7 kansallista työntekijää.

Elyn ystäviä rohkaisemme lähetystyössä:
1. Esirukoukseen. Me rukoilemme lähetystyön ja lähettien puolesta.
2. Taloudelliseen tukeen. Ilman taloudellista tukea moni osa lähetystyöstä jäisi toteutumatta. Säännöllinen tuki, pienikin, on merkittävä.
3. Lähetyksestä kertomiseen. Lähetys on kirkkomme ydintyötä. Sen esilläpito rohkaisee uusia lähetystyön tukijoiksi, lähettäjiksi tai ehkä jopa lähtijäksi.