Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Viro

Myös Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen työn alku perustui siihen, että työn ystävillä oli jo olemassa yhteyksiä, joiden avulla työ oli helppo aloittaa. Yhdistyksen työ Virossa alkoi yhteistyöstä Kiteen Evankelisen Kansanopiston kanssa. Opiston yhteyksien kautta vierailimme Virossa ja Elylle tuli kutsu tulla mukaan tekemään lähetystyötä Virossa. Yhteistyösopimus on solmittu Viron kirkon Lähetyskeskuksen, Diakoniakeskuksen sekä Tarton Maarian seurakunnan kanssa.

Viron kirkon kanssa ELYllä on viisi tukikohdetta.

1. Lähetystyöntekijä Kari Tynkkynen
Kari toimii Länsi-Viron rovastikunnassa Kullamaan, Mihklin ja Piirsalun seurakuntien kirkkoherrana.
Kari on kokenut lähetystyöntekijä. Työkausia on takana niin Afrikassa kuin Virossa, Kari on sekä LECA kirkon pappi (Sambiassa toimiva kirkko) että Viron kirkon pappi. Vuosina 2005-2016 Kari toimi Ridalassa ja Martnassa sekä Paiden seurakunnan kirkkoherrana vuosina 2014-2016. Nii et Kari räägib hästi eesti keelt.

2. Anna Makeevan työ Sauen seurakunnassa
Evankelinen lähetysyhdistys on tukenut Anna Makeevan työtä vuodesta 2017 alkaen. Anna Makeeva toimii Sauen seurakunnassa lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä. Anna Makeeva on Inkerin kirkon jäsen, hän on syntynyt Marinmaalla ja käynyt rippikoulun Keltossa, ja siksi hän on ollut säännöllisesti myös Inkerin kirkon apuna lasten- ja nuorten leireillä Venäjällä. Anna puhuu Venäjää, Viroa ja Suomea. Hänen erityisosaaminen liittyy marilaiseen kansanmusiikkiin. Annalla on meneillään tohtoriopinnot Tarton yliopistossa.

3. Tarton Perhekeskus / Lea Saar
Tarton Perhekeskus on avattu v. 2016 Elyn tuella. Lea Saar toimi keskuksen johtajana huhtikuun loppuun 2020 ja sen jälkeen hän on toiminut Perhekeskustyön koordinaattorina Etelä-Viron alueella. Lisäksi Lea Saar toimii Viron kirkon perhetyössä Maarian seurakunnassa. Hänen tehtävänään on jalkauttaa kirkon tekemää perhetyötä paikallisseurakuntiin. Lea Saar järjestää perhetyön koulutusta ja erilaisia ryhmiä seurakunnissa. Viron kirkossa tehtiin uudelleen järjestelyitä vuoden 2021 aikana ja Perhekeskussäätiö lakkautettiin ja Perhetyö siirrettiin Diakoniakeskuksen alaisuuteen. Lea Saar jatkaa Tartossa Maarian seurakunnan diakoniatyöntekijänä (50%) sekä Viron kirkon perhetyöntekijänä Diakoniasäätiön alaisuudessa (50%).
Sopimus Maarian seurakunnan ja Diakoniakeskuksen kanssa allekirjoitettiin syyskuussa 2021.

4. Lähetyskeskus Tallinnassa / Samuel Reinaru
Viron kirkon Lähetyskeskuksella on neljä toiminta-aluetta: koulutus, evankeliointi, lähetys ja mediatyö. Lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinaru kutsuu ihmisiä rukoilemaan Viron kirkon tekemän lähetystyön puolesta. Lähetyskeskus palvelee seurakuntia järjestämällä koulutusta ja evankelioimistapahtumia. Julistustyössä etsitään aktiivisesti uusia toimintamuotoja yhteistyössä seurakuntien kanssa. Lähetyskeskus järjestää missiotapahtumia ja vastaa Viron kirkkopäivien järjestämisestä.

5. Diakoniakeskus / Perhetyö
Viron kirkon diakoniatyö vastaa kirkossa tehtävästä Perhetyöstä. Perhekeskuksia on Tallinnassa, Tartossa ja Jõhvissa. Työn laajenemista rajoittaa resurssipula. Länsi-Viroon toivottaisiin omaa Perhekeskusta.
Perhekeskuksissa opetetaan vanhemmuuden taitoja, järjestetään keskusteluryhmiä ja tuetaan lasten kasvatusasioissa. Diakoniatyön johtajana toimii pastori Avo Üprus.


Kohteiden yhdyshenkilö
toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634

Kari Tynkkynen
– Kullamaan, Mihklin ja Piirsalun seurakuntien kirkkoherra
– toimii Viron kirkon pastorina ja lähetystyöntekijänä länsi-Viron rovastikunnassa

Karin ystäväkirje 3-4.2023
Karin ystäväkirje 1.-2.2023

Lue tästä Karin ystäväkirjeitä aikaisemmilta vuosilta

 


Anna Makeeva
– toimii lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä Sauen seurakunnassa

Annan ystäväkirje_2.2020
Annan ystävakirje 1.2019


Samuel Reinaru
– Lähetyskeskuksen toimistopäällikkö Tallinnassa
– työhön kuuluu henkilöstö- ja hallintotehtäviä
– Lähetyskeskuksen työn lisäksi hän laulaa ja soittaa kitaraa eri bändeissä ja antaa kitaransoiton yksityisopetusta

Samuelin terveiset 11.2023
Samuelin terveiset 6.2023
Samuelin terveiset 5.2022
Samuelin ystäväkirje 2.2022
Toimistopäällikön esittely