Kirkon lähetysjärjestö since 2022

27.3.

Julkaistu: 27.03.2020 09:08

Kaksi asiaa tänään mielessä

1. Jos tilanne olisi toinen, moni meistä suuntaisi tänä viikonloppuna Seinäjoelle. ELYn vuosijuhla, 12 vuotta, oli valmisteltu ja kutakuinkin kaikki järjestyksessä, kun tuli ensimmäiset tiedot, että juhlaa ei ehkä voida pitää. Kuinka kaipaankaan sitä, että olisin juhlaan päässyt. Erityisesti tuttujen tapaaminen, siinä ohessa yhteinen laulaminen, rukoileminen, ehtoollispöytään polvistuminen. Me olemme samaa joukkoa, toinen toisemme tukena taivastien kulkemisessa. Mutta juhlia tulee, ja sitten näemme ja vietämme yhteisiä hyviä hetkiä.
Mutta vielä silloin, kun tuli rajoite väkijoukkojen kokoontumiselle, meillä oli viikonloppuun kaksi tavoitetta: Vuosikokous ja lähettien matkaan siunaaminen.
Vuosikokous, eli sääntömääräinen jäsenkokous käsittelee yhdistyksen kannalta keskeiset asiat: Viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, tämän vuoden suunnitelman ja talousarvion ja valitsee hallituksen jäsenet. ELYssä myös puheenjohtajan vaali kuuluu jokaiseen vuosikokoukseen. Puheenjohtajan toimikausi hallituksen jäsenten toimikausista poiketen on yksi vuosi.
Sääntöjen mukaan vuosikokous on pidettävä maalis-toukokuussa. Eli aikaa vielä on, mutta järjestely on toki paljon hankalampi. Eikä ole vielä tiedossa, mihin tilanne muuttuu. Puheenjohtajana ja hallituksena olemme ymmärtäneet niin, että toimimme siihen asti, kun tilanne maassa muuttuu ja sääntömääräinen jäsenkokous pystytään järjestämään.

Sunnuntain messun yhteydessä olisi ollut kahden lähettimme, Merja Kramsun ja Kari Tynkkysen siunaaminen lähetystyöhön. Ajattelimme, että se olisi toteutettu, vaikka vuosijuhla muutoin olisi peruttu. Seurakunnan messu olisi lähetetty verkon kautta kaikkialle ja ELYn väkeä olisi ollut mukana siunaamisessa. Jokaisen olisi ollut mahdollista olla mukana verkon kautta ja liittyä lähettien siunaamiseen.
Onneksi sekä Merja että Kari on aikanaan siunattu lähetystyöhön toisen lähetysjärjestön toimesta ja tämä siunaus toki jatkuu. Mutta olisimme halunneet näkyvällä tavalla ilmaista, että me elyläisinä olemme siunauksin ja esirukouksin heidän kanssaan.

2. Minulle sunnuntain jumalanpalvelukseen osallistuminen on tärkeä osa pyhäpäivän viettoa. Olen osa Kristuksen kirkkoa, ja siksi haluan viettää sunnuntaina hetken heidän kanssaan kirkossa. Jumalanpalveluksiin voi toki osallistua eri välinein, mutta se on kuitenkin eri asia kuin vierekkäin kirkossa istuen ja veisaten. Nyt olemme tässäkin uudessa tilanteessa. Mutta yhteyttä toisten kristittyjen kesken voi pitää nytkin. Puhelin ja muut välineet ovat käytössä. Käytetään rohkeasti niitä.
Kotiseurakunnan toiminta muuttui radikaalisti ja nopeasti. Nyt on syytä rukouksin muistaa kotiseurakunnan työntekijöitä. Voi vaikka tekstarilla tai sähköpostilla lyhyesti ilmaista rukoilevansa heidän puolestaan. Kannustaminen ja tuki on tärkeä asia. Jos oma elämäntilanne sen sallii, kotiseurakunnan työntekijöille voi myös ilmaista valmiutensa olla apuna, jos siihen on tarvetta. Seurakunnat ovat uudessa tilanteessa toimineet vähän eri tavoin. Mutta jokainen seurakunta joutuu miettimään, miten toimia uudessa tilanteessa seurakuntana. Siinä on kyllä tehtäviä jokaiselle seurakuntalaiselle, jolla on mahdollisuus oma panoksensa antaa.