Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Hallituksen pöytäkirjamuistio 3/2020

Julkaistu: 10.06.2020 10:28

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry
HALLITUS 3/2020, 2.6.2020

Elyn hallituksen kolmas kokous keskittyi talouden ja lähetyksen asioihin. Talouden tilanteesta käytiin keskustelua ja kiitollisin mielin kirjattiin tilanne, että yhdistyksen ei ole tarvinnut lomauttaa työntekijöitä ja töitä muuttuneessa tilanteessa on riittänyt jokaiselle. Työntekijöiden vapaaehtoiset anomukset lomarahojen muuttamisesta vapaiksi todettiin hyväksi tässä tilanteessa. Seurakuntien talousarvioavustusten eri aikainen maksuaikataulu vaikeuttaa eri vuosien vertailua mutta luottavaisin mielin hallitus katsoo tulevaisuuteen, tase kestää korona-epidemian aiheuttaman notkahduksen.

Todettiin, että Kari Tynkkynen on palannut Viroon ja asettunut Haapsaluun asumaan.

Perhekeskus Tartossa on muutosten keskellä. Johtajana toiminut Lea Saar on irtisanoutunut ja siirtynyt Viron kirkossa toisiin tehtäviin. Nykyinen sopimus Viron kirkon konsistorin kanssa pitää sisällään lauseen, että yhdistys tukee nimenomaan Lea Saaren työtä Viron kirkossa. Uudessa tilanteessa sopimus on päivitettävä ja keskusteltava Perhekeskuksen tilanteesta jatkossa. Anna Makeevan jatko on selvinnyt ja Anna jatkaa kesäkuun alusta Sauen seurakunnan työntekijänä yhdistyksen tuella.

Hallitus keskusteli aktiivisesti ja avoimesti kotimaassa tehtävästä lähetysyhteistyöstä eri järjestöjen kanssa. Yhdistyksen omat sopimukset ovat laajat ja itsenäinen työ vahvaa, keskustelua herätti yhteistyön tarve nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksemme ei halua olla vain ”läpikulkukanava” seurakunnista tulevalle lähetyskannatukselle, joka ohjataan jonkun muun järjestön kohteeseen. Kaipaamme työyhteyttä kotimaassa, tilaisuuksien järjestämistä, yhteisen todistuksen antamista: meillä on yhteinen päämäärä ja toimimme yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi: evankeliumi kaikille kansoille ja kielille. Hallitus päätti muutamin varauksin, että muutetaan Medialähetys Sanansaattajien kanssa solmittu kohde. Uusi kohde tulee olemaan Inkerin kirkon palveluksessa oleva, Karjalan rovastikunnan tiedottajan Oksana Dyban tukeminen.

Hallitus totesi myös, että kotimaan työntekijöiden toimenkuvat on tärkeä päivittää ja samalla tarkastaa koko organisaation toimivuus ja miettiä, teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla.

Muistio hallituksen pöytäkirjasta on nähtävissä täältä.