Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Elyn vuosikokous hyväksyi sääntömuutokset

Julkaistu: 28.03.2022 07:52

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n vuosikokous pidettiin Tampereella Kalevan kirkossa 26.3. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Kari Lähdesmäki, jonka napakassa ohjauksessa kokousväki käsitteli niin sääntömääräiset asiat kuin hallituksen esittämän sääntöuudistuksenkin. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen pastori Pekka Kiviranta ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pauli Ylikotila Tampereelta, Marketta Veikkola Lapualta sekä varajäseniksi Mika Viitanen Hyvinkäältä ja Sirpa Keski-Antila Ilmajoelta.

Sääntöuudistuksessa kokousväkeä keskustelutti hallituksen esitys puheenjohtajan valinnasta. Nykyisissä säännöissä sanotaan, että valinta tapahtuu vuosikokouksessa ja hallituksen esityksen oli, että puheenjohtaja valitaan jatkossa hallituksen sisältä ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Siirrytään siis kahden kokouksen käytäntöön: kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet (6-9, ei varajäseniä) sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. Kokous äänesti puheenjohtajan valintatavasta ja äänin 19-5 hallituksen esitys tuli hyväksytyksi ja sääntöuudistus siis hyväksyttiin. Seuraava yhdistyksen kokous on siis jo syksyllä.

Lauantain seminaarissa kuultiin kaksi alustusta, teologian tohtori Antti Luoma esitelmöi evankelisen herätysliikkeen vaaikutuksesta Inkerin kirkossa ja kommenttipuheenvuoron käytti professori Jouko Sihvo. Musiikkiesityksestä vastasivat Venäjän lähetit Petteri ja Anu Mannermaa ja he opettivat kuulijoita rohkeasti laulamaan Venäjäksi! Ohjelma päättyi viikkomessuun, jossa saarnasi Petteri Mannermaa.

Sunnuntain messussa saarnasi pastori Erja Kalpio ja maittavan lounaan jälkeen kokoonnuimme vielä laulamaan Siionin kanteleen lauluja ja kuulimme lähetysterveisiä. Tuula Yli-Krekola kertoi, miten jokainen saa olla vapaa palvelemaan sillä armolahjalla, jonka Jumala hänelle on antanut. Erja Kalpio kertoi terveiset Israelista ja juhlassa kuultiin Inkerin kirkon piispojen tervehdys. Oli iloinen ja levollinen tunnelma, Jumala on kanssamme ja saimme pyytää: tapahtukoon minulle ja meille niin kuin sanot. Armon sanojen varassa jatketaan, niin Elyn työssä kuin itse kukin omaa taivasmatkaamme. Kiitos Ystävät kun teitte meille juhlat, rukoilitte, palvelitte, osallistuitte. Isän haltuun! Antero