Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Ely hakee lähetyksen perussopimuksen allekirjoitusta

Julkaistu: 25.08.2022 09:15

Kirkossamme on tällä hetkellä seitsemän perussopimuksen allekirjoittanutta järjestöä, joita nimitetään kirkon lähetysjärjestöiksi. Tämän lisäksi meitä kirkkomme lähetystyötä tekeviä ja toteuttavia järjestöjä on kymmeniä. Yhdistyksen hallitus ja vuosikokous on hyväksynyt esityksen, että yhdistys jättää hakemuksen piispainkokoukselle perussopimuksen allekirjoittamiseksi. Haluamme olla kirkkomme kahdeksas perussopimuksen solminut lähetysjärjestö. Yhdistyksemme toiminnassa olemme sitoutuneet tuon sopimuksen noudattamiseen jo nyt ja sääntöjemme mukaan olemme sitoutuneet kirkkomme tunnustukseen ja yhteistyöhön seurakuntien kanssa.

Elyn perustamiseen oli kaksi syytä: kokoontua yhteen laulamaan Siionin kanteleen lauluja ja tukea lähetystyötä. Perustavassa kokouksessa mietittiin yhdistyksen nimeä ja siihen haluttiin sana lähetys, alusta asti olemme halunneet olla kirkossamme vaikuttava, evankelisen herätysliikkeen lähetysjärjestö.

Hakemus on jätetty piipainkokoukselle, joka käsittelee anomusta kokouksessa 1.6. Mikäli hakemus täyttää kirkolliskokouksen edellyttämät vaatimukset, piispainkokous lähettää asian kirkolliskokouksen päätettäväksi. Seuraava kirkolliskokous kokoontuu marraskuussa 2022.

Antero Rasilainen
Toiminnanjohtaja
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
+358 45 134 4634
www.evankeliset.net