Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Piispainkokous hyväksyi ELY ry:n hakemuksen

Julkaistu: 15.09.2022 08:28

– Kirkolliskokoukselle esitys ELY ry:n hyväksymisestä viralliseksi lähetysjärjestöksi

Piispainkokous päätti esittää marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle, että se hyväksyy Evankelisen lähetysyhdistyksen – ELY ry:n kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi.

Piispainkokous katsoo, että kokonaisuutena arvioituna ELY täyttää kirkolliskokouksen vuonna 2018 tekemässä päätöksessä mainitut kriteerit kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä. Virallinen asema sopimusjärjestönä tekisi näkyväksi ELY:n tekemää työtä ja vahvistaisi sen saamaa taloudellista tukea. ”Kiitollisin ja luottavaisin mielin jatkamme työtä, rukoillen ja yhdessä toisten kanssa, ei kyseessä ole ELY ry:n missio vaan Jumalan missio, missä haluamme olla mukana”, sanoo toiminnanjohtaja Antero Rasilainen.

Kirkon lähetysjärjestöksi hyväksytty järjestö allekirjoittaa kirkkohallituksen kanssa lähetystyön perussopimuksen, jolla se sitoutuu kirkon lähetystyön peruslinjaukseen.