Kirkon lähetysjärjestö since 2022

LTCS koulu Sambiassa ja LECA kirkon hiippakunta Kongossa

Sambian Lusakassa toimii LTCS-koulu

Elyn työ Sambiassa alkoi yhteistyössä Kiteen Evankelisen Kansanopiston (KEKO) kanssa. Ulkoasiainministeriön ja KEKOn rahoittama hanke alkoi v. 2009. Hankkeen tavoite oli kurssittaa nuoria tietokoneiden käytössä ja näin avata mahdollisuuksia tiedon saantiin. Hankkeen nimi oli TEDITE: (Towards Equality, Democracy and Economical growth by IT-Education).


Vuoden 2012 alussa koulu rekisteröitiin itsenäiseksi kouluksi, josta vastaa oma johtokunta. Koulun nimi on LTCS-koulu. TEDITE-hankkeessa mukana olleet opiskelijat toimivat koulussa opettajina. Koulussa opetetaan mm. tietotekniikkaa ja Raamatun kirjoja. Koulutuksen tavoitteena on auttaa oppilaita työllistymään. Koulu toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa ja järjestää ohjelmaa ja koulutusta myös orpolapsille.

LTCS-koulu toimii vuokratiloissa Lusakassa, tulevaisuuden haaveena on saada koululle omat tilat ja kehittää koulun opetusta palvelemaan paremmin seurakuntien työtä. Elyn ja LECA-kirkon Sambian hiippakunnan välillä solmittu yhteistyösopimus päättyi vuoden 2016 lopussa.

LECA kirkon Kongon hiippakunnan työ

LECA kirkko toimii myös Kongossa ja Ely on aloittanut Kongon hiippakunnan tukemisen 1.1.2016 alkaen.


Piispa Ndaye Mbuanya raportoi yhdistykselle kirkon elämästä ja varojen käyttämisestä, tuki on kohdennettu kirkon keskushallinnon ja paikallisseurakuntien käyttöön. Yhdistyksen tuella on hankittu virsikirjoja ja ehtoollisvälineitä sekä tuettu kokousten järjestämistä ja paikallisseurakuntien työtä. Kirkosta on esitetty toive saada vierailijoita Suomesta, jotta siellä voitaisiin järjestää papeille seminaareja ja koulutusta. Maassa käytävä sisällissota, Ebola ja korona-pandemia ovat estäneet vierailut toistaiseksi. Elyn tuki on seurakuntatyöhön ja koulutukseen tarkoitettua taloudellista tukea.


Kohteiden yhdyshenkilö
toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634

Liity tukirenkaaseen

Voit liittyä työntekijän tukirenkaaseen. Voit olla
1. Esirukoilija, joka rukouksin kannat työntekijää ja hänen työtään, että hän olisi Jumalan asialla Jumalan tahtomalla tavalla.
2. Taloudellinen tukija. Sillä toimimme valtaosin vapaaehtoisen kannatuksen varassa.

Jos haluat saada hänen tukirengaskirjeensä, niin ilmoita siitä hänen sähköpostiinsa (sähköpostiosoite työntekijän tiedoissa). Kirjeitä voi tilata joko sähköpostiin tai paperisena maapostiin.