Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Tietosuojaseloste:

  • Jäsenrekisterin ja osoiterekisterien rekisterinpitäjä on Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii toimistonhoitaja Virpi Tuominiemi, Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula, p. 040 415 9416, ely@evankeliset.net
  • Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhdistyksemme jäsen- ja asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämiin yhteydenottoihin sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten toteuttamiseen.
  • Jäsenrekisteriin talletetaan jäsenhakemuksen mukaiset tiedot: Nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelin, kotiseurakunta, syntymäaika, ammatti, päiväys sekä jäseneksi hyväksymispäivämäärä.
  • Postitusosoitteistoihin talletetaan seuraavat tiedot: Nimi ja osoite. Sähköisiin postitusosoitteistoihin talletetaan nimi ja sähköpostiosoite.
  • Em. rekisterejä kerätään jäsenistä, Ely-matkoille osallistuvista, tukirengastukijoista ja muista laskutusasiakkaista sekä työntekijöistä.
  • Tietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen 3 vuotta, jäsen- ja työntekijätietojen osalta pysyvästi ja ne hävitetään henkilötietolain 34 §:n mukaisesti.
  • Annetut tiedot ovat Karstulan Ev. Opiston palvelimella SSL-suojattuja (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyviä rekistereitä suojataan samalla suojauksella sekä verkon palomuurilla. Paperirekistereitä säilytetään Elyn toimiston lukitussa mappikaapissa sekä lukittavissa työhuoneissa, joihin pääsy on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä.
  • Annettuja yhteystietojanne ei luovuteta kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin, pois lukien muiden viranomaisten edellyttämät lakiin perustuvat tiedonannot.
  • Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Nämä pyynnöt osoitetaan toimistosihteerille. Oikeutta voi sama henkilö käyttää vuosittain yhden kerran ja se on maksullista.