Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Evankeliumia kaikkialle

ELY on nimensä mukaisesti lähetysyhdistys. Sanoma Jumalan rakkaudesta kuuluu kaikille ihmisille. Jumala lähetti poikansa maailmaan ja Jeesus sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit (Joh.3:16). Taivas avattiin, iankaikkinen elämä annetaan lahjaksi jokaiselle, joka uskoo. Tätä sanomaa haluamme viedä kaikkeen maailmaan. Lähetystyön keskuksessa on Jeesus Kristus ja hänen ristintyönsä. ”Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa.” Emme siis julista: Enemmän Jeesuksen varaan vaan kaikki Jeesuksen varaan!
Ely toteuttaa lähetyskäskyä (Matt.28:19-) yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen SLS (Suomen Lähetysseura) ja Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) kanssa sekä itsenäisenä lähetysjärjestönä.

Elyn lähetystyön tuki on hengellinen ja taloudellinen. Rukoilemme toistemme puolesta. ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta…” 1.Tim.2:1

Tilaisuuksissa kannetaan kolehti ELYn työlle. ”Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille.” Room.15:25-26.

Kiinnostaako lähetystyö, seminaarit tai kouluttaminen ulkomailla? Ota rohkeasti yhteyttä. ”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty”. Room.10:14-15

ELYn lähetystyön kohteet

Tulostettavat esitteet kohteista

Venäjä:

Kemin seurakunta
Murmanskin kirkkohanke

Sambia ja Kongo:

TEDITE-koulu

Viro:

Tarton perhekeskus
Anna Mishina
Viron lähetyskuoro

Israel:

Caspari-keskus

Yhteistyö:

Suomen lähetysseura (SLS) ja
Sanansaattajat (Sansa)

Venäjä

Työ on alkanut v. 2010 alusta. Ely tukee Vienan Karjalassa toimivaa Kemin seurakuntaa, jonka kirkkoherrana toimii pastori Vladimir Jakusov. Suomenkielisiä messuja järjestetään 4 kertaa vuodessa ja vierailujen yhteydessä toimitetaan kotiehtoollisia erityisesti Suomea puhuvien seurakuntalaisten luona. Elyn tuella järjestetään lasten ja nuorten leirejä ja ylläpidetään kirkkorakennus toimivana. Ely osallistuu myös Murmanskin kirkkoprojektiin vuosina 2014-2017.

Olga ja Vladimir Jakusoe Kemin kirkolla
Olga ja Vladimir Jakusov Kemin kirkon portailla Vienan Kemissä. Kuva Antero Rasilainen

Sambia ja Kongo

ELY on tukenut Kiteen Evankelisen Opiston perustamaa TEDITE-koulua (nyk. LTCS) Sambiassa. LTCS on itsenäinen, rekisteröity koulu, joka toimii LECA-kirkon yhteydessä. LECA ja ELY ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka määrittelee Elyn tuen koskemaan Sambiassa erityisesti LTCS koulua. (Sopimus luettavissa alla olevasta linkistä). ELYn toiminnassa keskeiseksi nähdään kirkon tukeminen osallistumalla Raamattu-opetukseen.
LECA kirkko toimii myös Kongossa ja Ely on aloittanut Kongon hiippakunnan tukemisen 1.1.2016 alkaen. Tuki on seurakuntatyöhön ja koulutukseen tarkoitettua taloudellista tukea.

Sambia
Sambian orpolapsia. Kuva Antero Rasilainen

Viro

ELYn toiminta Virossa on alkanut yhteistyössä Kiteen Evankelisen opiston kanssa. Alu Rahva-opistossa järjestettiin kursseja opettajille, lastenhoitajille ja kirkon lapsityöntekijöille. Viron luterilaisen kirkon pastori Tauno Kibur toimi yhtenä opettajista. Työn tuloksena kursseille osallistuneet opettajat perustivat kristillisen koulun Kohilaan.
Sittemmin Ely on tehnyt kaksi sopimusta Viron kirkon kanssa. Ensimmäinen on lähetyskeskuksen kanssa tehty yhteistyösopimus, joka koskee Elyn tukea lähetyskeskuksen alaisuudessa toimivalle lähetyskuorolle sekä Tarton Maarian seurakunnassa toimivan kuntatyöntekijän palkkausta ajalle 1.9.2013-31.12.2016. Työntekijänä toimii Lea Saar. Toinen sopimus on allekirjoitettu Viron kirkon konsistorin kanssa, joka koskee Tarttoon perustettua perhekeskusta. Perhekeskusprojekti on kolmevuotinen, 2016-2018 ja Viron kirkon puolesta työstä vastaa perhekeskusten johtaja Pia Ruotsala.

Viro
Vas. asessori Ove Sander, arkkipiispa Urmas Viilma ja perhetyön johtaja Pia Ruotsala Viron kirkon konsistorista sekä Elyn pääsihteeri Antero Rasilainen. Kuva Pia Ruotsala

Israel Caspari-keskus

Ely on aloittanut Jerusalemissa toimivan Caspari-keskuksen tukemisen 1.1.2016 alkaen. Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus, joka tarjoaa materiaalia, koulutusta ja akateemisia opintoja Israelissa. Keskus kokoaa messiaanisia eli Jeesukseen uskovia juutalaisia ja kristittyjä työskentelemään yhdessä messiaanisen liikkeen tukemiseksi, kouluttamiseksi ja vahvistamiseksi osana maailmanlaajuista kirkkoa. Caspari-keskuksen tarkempi esittely löytyy Elysanomat 5/16 lehdestä.

Caspari-keskus
Caspari-keskus Israelissa. Kuva Anne Partanen

Yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry ja Suomen Lähetysseura ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa evankelisen lähetystyön tukemisen ELYn kautta. ELY voi solmia lähetystyön tukemiseen liittyviä sopimuksia seurakunnan kanssa ja ohjata myös talousarviomäärärahoja sovittuun kohteeseen SLS:n kautta.

Angola

ELY tukee Lähetysseuran kautta Angolan kirkon stipendiaattityötä, Simao Casimiron ja Constantino Sergio Tchicuwan opiskeluja. Sopimus päättyy 31.12.2017.

Lisäksi Ely tukee Angolan luterilaisen kirkon (IELA) työtä sekä Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomelan työtä Angolassa. Sopimus päättyy 6.4.2018.

Mari ja Seppo Paulasaari Israelissa. Mari Paulasaari on Shalhevetyah—keskuksen toiminnanjohtaja ja Seppo on keskuksen isäntä.

Paulasaaret kesäjuhlilla Salossa
Seppo ja Mari Paulasaari Elyn kesäjuhlilla lastentapahtumassa Salossa. Kuva Virpi Tuominiemi

Tansania
Maasaityön tukeminen Tansaniassa vuodesta 2010 lähtien. Lähetteinä Oskari ja Anna-Riitta Holmström.

 

Yhteistyö Medialähetys Sanansaattajien kanssa

Myös Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus. Medialähetys Sanansaattajien kautta ELY tukee farsinkielisiä lasten TV-ohjelmia ja Japaniin suuntautuvaa Keikon kirjelaatikko-nimistä radio-ohjelmaa.
– Japanin työ ja SAT7-työ Sansan kotisivuillla

Lue tästä: Sansan radiotyö Japanissa – raportti 2015

Jari ja Eeva Vähäsarja Itävallassa. Jari Vähäsarja koordinoi Trans World Radion (TWR) Euroopan teknisen osaston projekteja Aasiassa ja Lähi-idässä ja Eeva Vähäsarja koordinoi TWR-Euroopan Hanna-työtä (Project Hannah).

Vähäsarjat kesäjuhlilla Lapualla
Eeva ja Jari Vähäsarja Elyn kesäjuhlilla Lapualla. Kuva Timo Keski-Antila

Lähettien aikaisempia kirjeitä voit käydä lukemassa Lähetyskohteiden arkistossa.

Yhteistyö Seurakuntien kanssa

Lue lisää

ELYn kannatus seurakunnittain v.2016
ELYn kannatus seurakunnittain v.2015

ELYn kannatus seurakunnittain v.2014

ELYn kannatus seurakunnittain v.2013
ELYn kannatus seurakunnittain v.2012
ELYn kannatus seurakunnittain v.2011

– sisältää kaikki vuoden aikana seurakunnista ELY:lle tilitetyt rahat, myös ne, jotka ELY on sellaisenaan tilittänyt eteenpäin mm. Suomen Lähetysseuralle tai Medialähetys Sanansaattajille.


Kolehtien ja lahjoitusten tilitys


Ylistyslaulua Angolassa
Ylistyslaulua seurakunnassa Angolassa. Kuva Kristiina Erelä