Yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa

Kun Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ryn perustamista valmisteltiin, oli yksi ensimmäisistä tavoitteista luoda kanava lähetystyölle. Neuvottelut Suomen Lähetysseuran kanssa johtivat varsin nopeasti tulokseen ja ELY on voinut olla mukana lähetystyössä tukien SLSn työtä eri kohteissa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin v. 2009.

Suomen Lähetysseuran kohteet:

  • Israel, Seppo ja Mari Paulasaari, Shalhevetjah-keskus, 31.1.2019 asti
  • Angola, Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela
  • Angolan kirkon stipendiaatit

Angola

ELY tukee Lähetysseuran kautta Angolan kirkon stipendiaattityötä, Simao Casimiron ja Constantino Sergio Tchicuwan opiskeluja. Sopimus päättyy 31.12.2017.

Lisäksi Ely tukee Angolan luterilaisen kirkon (IELA) työtä sekä Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomelan työtä Angolassa. Sopimus päättyy 6.4.2018.

Mari ja Seppo Paulasaari Israelissa. Mari Paulasaari on Shalhevetyah—keskuksen toiminnanjohtaja ja Seppo on keskuksen isäntä.

Paulasaaret kesäjuhlilla Salossa
Seppo ja Mari Paulasaari Elyn kesäjuhlilla lastentapahtumassa Salossa. Kuva Virpi Tuominiemi

Tansania
Maasaityön tukeminen Tansaniassa vuodesta 2010 lähtien. Lähetteinä Oskari ja Anna-Riitta Holmström.


Kohteen yhdyshenkilö
toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634