Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa

Kun Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ryn perustamista valmisteltiin, oli yksi ensimmäisistä tavoitteista luoda kanava lähetystyölle. Neuvottelut Suomen Lähetysseuran kanssa johtivat varsin nopeasti tulokseen ja ELY on voinut olla mukana lähetystyössä tukien SLSn työtä eri kohteissa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin v. 2009.

Suomen Lähetysseuran kohteet:
Ely tukee Angolan kirkon stipendiaattia, sopimus päättyy 31.12.2022.


Kohteen yhdyshenkilö
toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634