Kirkon lähetysjärjestö since 2022

ELYn ja seurakuntien yhteistyö

Elyn toiminta perustuu yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Elyn jäsenet ja muut työn ystävät ovat kukin oman kotiseurakuntansa jäseniä ja kannustamme järjestönä heitä antamaan oman panoksensa seurakunnan työhön. Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestämme kirkkopyhiä, alueellisia ja paikallisia juhlia, raamattuluentoja, seuroja.
Lähetyksen kautta olemme mukana kirkkomme lähetystyössä erityisesti niillä aluille, joiden kanssa Elyllä on yhteistyösopimus. Tähän kutsumme myös seurakuntia mukaan tarjoamalla nimikkosopimuksia ja muita tukemisen muotoja. Seurakunnat voivat myös myöntää talousarviomäärärahoja tähän työhön. Nimikkosopimuksia lähetystyön tukemiseksi Ely on solminut yli 30 seurakunnan kanssa.
Elyssä noudatamme kirkkomme lähetysjärjestöjen kanssa tekemän perussopimuksen sisältöä, vaikka kirkkomme ei uusien lähetysjärjestöjen kanssa sopimusta virallisesti allekirjoitakaan.

Elyn ystäviä rohkaisemme lähetystyössä:
1. Esirukoukseen. Me rukoilemme lähetystyön ja lähettien puolesta.
2. Taloudelliseen tukeen. Ilman taloudellista tukea moni osa lähetystyöstä jäisi toteutumatta. Säännöllinen tuki, pienikin, on merkittävä.
3. Lähetyksestä kertomiseen. Lähetys on kirkkomme ydintyötä. Sen esilläpito rohkaisee uusia lähetystyön tukijoiksi, lähettäjiksi tai ehkä jopa lähtijäksi.

Elyllä on tarjota seurakuntiin neljän illan luentosarja ”Lähetystyö seurakunnassa”. ELYn kirkkopyhän yhteydessä voidaan pitää lähetysjuhla, tai työntekijämme voi vierailla seurakunnan lähetystapahtumassa.