ELYn ja seurakuntien yhteistyö

Kirkkomme rakentuu seurakunnista. Jokainen Suomessa luterilaiseen kirkkoon kuuluva on jonkun seurakunnan jäsen. Jäsenyys perustuu asuinpaikkaan: Olen sen seurakunnan jäsen, jonka alueella asun.

Jokainen seurakunta on myös lähetystyötä tekevä. Sama Jeesus, joka kutsui ihmisiä luokseen, lähetti heidät viemään sanomaa eteenpäin. Siksi ei voi olla seurakuntaa, joka ei osallistuisi lähetystyöhön. Tässä yhtenä kanavana voi olla Evankelinen lähetysyhdistys.

ELY lähestyy seurakuntia vuosittain kirjeellä, jossa pyydetään seurakunnalta talousarvioavustusta johonkin ELYn kohteeseen ja/tai kirkkokolehtia. ELYn työntekijät käyvät myös mielellään esittelemässä niitä mahdollisuuksia, joita ELY tarjoaa seurakunnalle lähetystyöhön osallistumiseksi. On olemassa pitkäaikaisia sopimuksia, jossa seurakunta sitoutuu vuosiksi tukemaan jotakin kohdetta ELYn kautta. Mutta on olemassa myös lyhytaikaisia projekteja, joiden avulla tuetaan lähetystyössä jotakin selkeää kokonaisuutta, esim. kirkon rakentamista, uuden työmuodon aloittamista jne.

Yhteistyön rakentaminen

Paikallisseurakunnan ja ELYn välinen yhteistyö lähetyksen saralla lähtee usein liikkeelle siitä, että yksittäinen seurakuntalainen ottaa asian esille, lausuu ajatuksensa ääneen ELYn työntekijälle ja kotiseurakunnan lähetyssihteerille. Sen jälkeen järjestetään tapaaminen, jossa ELYn työntekijä vierailee seurakunnassa ja keskustellaan eri mahdollisuuksista.

Kun keskusteluissa on päästy eteenpäin, tehdään asiasta yhteinen sopimus, jossa sovitaan kannatuskohteesta, tavoitesummasta, yhteydenpidon muodoista.

Luontevaa olisi, että seurakunnassa toimisi säännöllisesti tämän työn ystäväjoukko, joka voisi ideoida ja toteuttaa eri tapoja, jolla lähetystyö tulee laajalti tunnetuksi. ELYn työntekijät ovat luonnollisesti mielellään mukana tässä.