Venäjä,
yhteistyö Inkerin kirkon kanssa

Kemin seurakunta, Vienan meren rannalla Karjalan tasavallassa.

Työ on alkanut v. 2009. Seurakunnassa on kaksi palkattua työntekijää, kirkkoherra Vladimir Jakusov sekä kirjanpitäjä Vera Krošnina. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Antero Rasilainen on vihitty Inkerin kirkon papiksi ja hän palvelee erityisesti Kemin seurakunnan inkeriläisiä ja karjalaisia jäseniä järjestämällä kotiehtoollisia. Seurakunnassa on jäseniä noin 40.

ELY tukee seurakunnan toimintaa yleisavustuksella (16.000 €), joka pitää sisällään kirkkoherra Jakusovin palkkatuen ja seurakunnan taloudellisen avustuksen polttopuiden hankkimiseen, lämmitykseen ja sähköön. Lisäksi tukea käytetään lapsityöhön, pyhäkoulun materiaalien hankkimiseen ja leirien järjestämiseen. Kaikki rahaliikenne hoidetaan Inkerin kirkon tilien kautta.

Nykyinen kirkko (vanha apteekki) sijaitsee lähellä satamaa, 10 km Kemin kaupungista. Rahankeräys kirkkoprojektiin on aloitettu, tavoitteena on toteuttaa hanke vuosien 2018-2020 aikana.

Kemin ystävyysseurakuntia Suomessa ovat Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Auroran kappelin alue sekä Raahen seurakunta.


Kohteen yhdyshenkilö
toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net
p. +358 45 134 4634


Venäjä, Vienan Karjala

ELYn työ alkoi oikeastaan jo paljon ennen kuin Evankelinen lähetysyhdistys perustettiin. Kun 1990-luvulla liikkuminen rajan yli ja matkustelu Venäjän puolella helpottui, lähtivät monet etsimään omia juuriaan tai kauan kadoksissa olleita sukulaisiaan. Moni lähti myös ihan vain kiinnostuksesta rajan takaiseen elämään.
Näillä matkoilla havahduttiin myös siihen, että ihan lähiseudulla on paljon kristittyjä, jotka eivät ole voineet osallistua vuosikymmeniin yhteiseen jumalanpalvelukseen tai päästä ehtoolliselle.
Näissä tien raivaajissa oli myös monia niitä, jotka myöhemmin olivat perustamassa Evankelista lähetysyhdistystä.

Merja Kramsu Pietarissa

Elyn lähetti vuoden 2020 alusta

Seinäjoella asuva ja jo pitkän päivätyön Inkerin kirkon keskuskansliassa tehnyt lähetti Merja Kramsu oli syksyn 2019 kotimaan kaudella ja palasi Pietariin vuoden 2020 alusta Elyn nimikkolähettinä.
Merja Kramsu on kansainvälisten asioiden sihteeri Inkerin kirkon keskuskansliassa Pietarissa. Tehtäviin kuuluu myös piispan sihteerin tehtäviä. Inkerin kirkossa on nyt kaksi piispaa; Ivan Laptev toimii virassa olevana piispana ja Aarre Kuukauppi piispa emerituksena. Merja Kramsun rooli kirkon keskuskansliassa on erityisen tärkeä Inkerin kirkon kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa. Inkerin kirkko on maantieteellisesti maailman laajin luterilainen kirkko, mutta se on myös suuri haaste! Vaatimattomilla resursseilla tulisi palvella koko laajan Venäjän maan alueella toimivia seurakuntia. Inkerin kirkko tarvitsee vielä paljon tukea myös meiltä suomalaisilta.
Merja Kramsua tukevat Seinäjoen, Ilmajoen, Alajärven, Lapuan, Laihian, Rautavaaran, Sulkavan, Kankaanpään (Jämijärvi) ja Taipaleen seurakunnat.

Kemin seurakunta

ELY etsi ihan alusta asti omaa paikkaansa myös lähetystyössä. Yksi luonteva valinta oli olla Inkerin kirkon tukena, olihan sinne olemassa jo valmiit yhteydet.
Vuonna 2009 solmittiin Inkerin kirkon kanssa sopimus yhteistyöstä ja sen pohjalta Inkerin kirkko esitti, että ELY ottaisi erityisesti vastuulleen työn Karjalassa. Inkerin kirkon kirkkohallitus päätti kutsua joulukuussa 2009 Raili Mäkitalon lähetystyöhön Segezan ja Kemin seurakuntiin.
Tammikuussa 2010 pieni joukko vastuunkantajia teki matkan Kemiin, Vienan meren rannalle, tutustumaan siellä elävään seurakuntaan. Matkalla oli mukana myös vastavalittu työntekijä, parinkymmenen vuoden vapaaehtoistyön kokemuksen Vienassa omaava Raili Mäkitalo. Niin työ lähti käyntiin.

Kemin seurakunnan kirkko on entinen apteekki, josta uutteruudella ja uhrautuvuudella on saatu remontoiduksi kirkko, jossa kirkkosalin lisäksi on pieni seurakuntasali ja keittiö. Monet talkoolaiset ovat Suomesta käyneet Kemissä ja antaneet panoksensa seurakunnan hyväksi talkoiden ja remonttien muodossa.

Sunnuntain jumalanpalvelukseen osallistuu keskimäärin 20 seurakuntalaista.

Kemin kirkko sijaitsee Papinsaaressa, n. 10 km Kemistä, aivan Vienan meren ranta-alueella. Sen läheisyydessä oli aiemmin suuri saha, joka oli merkittävä työllistäjä Kemissä ja jonka vuoksi alueelle aikanaan tuli väkeä eri puolilta Neuvostoliittoa, myös inkeriläisiä. Nykyään saha ei enää ole toiminnassa.
Raili Mäkitalon työ keskittyi selkeästi kolmeen osaan:

  1. Lapsityö. Kirkolla pidettävä pyhäkoulu. Alkuvaiheessa oli mahdollisuus vierailla koululla. Kesäisin järjestettiin lasten leirejä.
  2. Diakoniatyö. Moni vanhus eli yksinäisenä ja monin tavoin puutteessa. Pienelläkin avulla saattoi tuoda iloa, ja tapaamiset olivat tärkeitä. Kodeissa voitiin viettää myös ehtoollishetkiä, kun Suomesta tuli pappi Kemiin.
  3. Työn koordinointi. Jo aiemmin Kemissä oli ollut vierailijoita suomalaisista seurakunnista. Nyt Railin johdolla laadittiin kalenteria. Soviteltiin vierailijoiden aikatauluja ja näin seurakunnalla oli tiedossa, milloin mitäkin tapahtuu.

Raili Mäkitalon työjakson aikana seurakunta saatiin uudelleen rekisteröityä, toimintaan tuli säännöllisyys, seurakuntaneuvoston työ jämäköityi. Yksi osa tätä työtä oli se, että Antero Rasilainen toimi ensin Kemin seurakunnan katekeettana ja diakonina ja vielä vajaat kaksi vuotta Inkerin kirkon nimittämänä Kemin seurakunnan kirkkoherrana.

Alusta asti oli kuitenkin selvää, että Suomesta käsin ei työtä voi kauan hoitaa. Toiveena oli, että löytyisi kansallinen pappi.
Tämä toteutui, kun vuoden 2015 alusta seurakunnan papiksi tuli Vladimir Jakushov, jonka seurakunta valitsi Kemin seurakunnan kirkkoherraksi 1.5.2015 alkaen.

Kemin työtä tukevat seurakunnat: Elimäen, Salon, Valtimon, Haminan ja Raahen seurakunnat.

Pappila Papinsaareen

Määräaikaisena projektina ELY on sopinut etsivänsä rahoituksen, jotta Inkerin kirkko voisi hankkia Papinsaaresta kaksion Kemin seurakunnan papille asunnoksi. Se helpottaisi jatkossakin papin saamista Kemin seurakuntaan.

Tässä hankkeessa on mukana muutama seurakunta ja vapaaehtoisten toimintaryhmä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Auroran kappelista.

Muurmanskin kirkko –projekti 2014-2016

Muurmanskin ev.lut seurakunta rekisteröitiin v. 1992 ja tällä hetkellä jäseniä on noin 100. Tavallisena sunnuntaina jumalanpalvelukseen osallistuu 40-50 ja juhlapäivinä 2-3 kertaa enemmän.
Seurakunnan nykyinen kokoontumistila sijaitsee asuinkerrostalossa ja on sijainniltaan hankala. Huoneisto on srk:n omistuksessa ja se voidaan myydä uuden kirkon valmistuttua. Omien tilojen lisäksi seurakunta pitää tilaisuuksia mm. vanhainkodeissa, vankiloissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa kuten kirjastossa.

Viime vuosina rippikouluun on tullut entistä enemmän myös nuoria, joita seurakuntalaisista on hyvän nuorisotyön ansiosta huomattava osa. He ovat myös hyvin aktiivisia ja halukkaita kantamaan vastuuta. On vahva usko siihen, että uuden kirkon valmistuttua seurakunta kasvaa merkittävästi sen työn pohjalta, jota tänä päivänä tehdään. Seurakunnassa on neljä palkattua työntekijää ja heidän lisäkseen vapaaehtoisia diakonia-, nuoriso- ja tiedostustyössä sekä muissa toiminnoissa.

Uuden kirkon rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2013. Rahoitus tuli Suomesta Lapin alueen seurakunnista ja pieni summa tuli Ruotsista Luleån hiippakunnasta. Tulevan kirkkorakennuksen kokonaispinta-ala on n. 440 m2, josta ensimmäisen kerroksen tiloja on 220 m2 ja toisen kerroksen 225 m2. Kokonaiskustannusarvio on 900 000 €.

Inkerin kirkko on vedonnut ELY:een ja hallitus päätti osallistua kirkon rakentamisen kustannuksiin kolmen vuoden aikana yhteensä 75.000 €.

Murmanskin kirkko –projektia tukee Alavuden seurakunta.

Merja Kramsu
– kansainvälisten asioiden sihteeri Inkerin kirkon keskuskansliassa Pietarissa

Merjan ystäväkirje 1.2021
Merjan ystäväkirje 3.2020
Merjan ystäväkirje 2.2020
Merjan ystäväkirje 1.2020


Railin matkaraportteja ja ystäväkirjeitä

Raili Mäkitalo toimi Elyn Venäjän lähettinä ja lapsityöntekijänä vuosina 2010-2015 kunnes jäi eläkkeelle 1.7.2015. Raili matkustelee edelleen Venäjällä ja niinpä Railin kirjoittamia matkaraportteja on luettavissa näiltä sivuilta. Työaikanaan Raili kirjoitti ahkerasti myös ystäväkirjeitä, niitäkin voit vielä lukea näiltä sivuilta.

 

Matka Repolaan ja Kimovaaraan 21.-23.11.2018

Yhteistyössä Vienan Kemissä, retkillä elo- ja syyskuussa 2018

Matka Karjalaan ja Vienan Kemiin 1.-4.6.2018

Matka Hannun, Terhon ja Anteron mukana Karjalaan 1.-4.9.2017
Matka Venäjälle 18.-20.3.2017
Uudella viisumilla Karjalaan 3.-5.2.2017

Matka Kalevalaan 28.-30.10.2016

Lue tästä ystäväkirjeitä